Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Kontynuacja przeglądania strony, jest jednoznaczna z akceptacją ich wykorzystania. Możesz zmienić ustawienia lub uzyskać więcej informacji tutaj.

Rezerwacja, cena i sposób płatności 

  • Opis procesu rezerwacji.

W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny po wyborze oferty usług edukacyjnych znajdującej się na stronie internetowej sespanol.pl. Następnie udostępniona zostanie strona logowania użytkownika na portalu sespanol.pl (jedynie po rejestracji jako użytkownik sespanol.pl), za pomocą której można rozpocząć proces zakupu wraz ze wszystkimi gwarancjami bezpieczeństwa i poufności.   

Można również skontaktować się z sespanol.pl bezpośrednio i po otrzymaniu potwierdzenia dostępności wybranych usług edukacyjnych dokonać wpłaty depozytu w wysokości 200 €, lub całości kwoty za kurs i pozostałe usługi edukacyjne. 

Proces wysłania zgłoszenia oraz zakupów składa się z 6 kroków: 

Krok 1: Wybór usług edukacyjnych i dodatków do wybranych kursów; 
Krok 2: Podanie sespanol.pl swojich danych osobowych w celu rozpoczęcia procesu związanego z kwestiami administracyjnymi;    
Krok 3: Potwierdzenie danych i wybranych usług. Należy potwierdzić i zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności (po uprzednim ich przeczytaniu). 
Krok 4: sespanol.pl potwierdza dostępność wybranych usług oraz ich końcowy koszt;   
Krok 5: Wpłata depozytu w wysokości 200 € jako rezerwacja lub też całości kwoty za kurs i pozostałe usługi (dysponujemy 2 rodzajami dokonywania wpłaty: za pośrednictwem przelewu bankowego oraz karty kredytowej), zachowując przy tym wszelkiego rodzaju gwarancje poufności i bezpieczeństwa. Do momentu otrzymania przez sespanol.plwpłaty depozytu czy też całości opłaty za kurs oraz dokumentu powierdzającego dokonanie wpłaty rezerwacja nie zostanie sfinalizowana; 
Krok 6:  Potwierdzenie rezerwacji. Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo, za pośrednictwem poczty elektronicznej  jej potwierdzenie wraz z ogolnymi warunkami umowy, fakturę ze wszystkimi danymi dotyczącymi dokonanych wpłat oraz tych, które należy uregulować przed przyjazdem na kurs. Wszystkie opłaty dotyczące kursów oraz zakwaterowania należy uregulować w całości, w terminie 20 dni przed rozpoczęciem kursu.

  • Cennik. 

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i obowiązują dla wszelkich zakupów dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne będące klientami sespanol.pl. Wskazane ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie, dlatego też po wysłaniu formularza zgłoszeniowego obliczymy koszt wybranych usług oraz powierdzimy końcową cenę.  
  

Ceny podane w złotówkach (PLN) mają charakter orientacyjny i nie są aktualizowane wraz z rzeczywistymi zmianami kursu walut.   

 

Opłaty za zakupione usługi dokonywane są wyłącznie w euro.  
  

  • Sposób dokonania płatności.

Oferujemy 2 sposoby dokonania płatności:  

1. Wpłata całości kwoty za zakupione usługi. 
2. W pierwszej kolejności dokonywana jest wpłata depozytu, w wysokości 200€,  a następnie (w terminie maksymalnie 20 dni przed rozpoczęciem kursu) pozostałej części kwoty za zakupione usługi.  

  • Rezerwacja w ostatnim momencie.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie 20 dni przed rozpoczęciem kursu po dokonaniu rezerwacji powinny dokonać wpłaty za całość wybranych usług.