Archiwum miesiąca Kwiecień, 2015

Przemiany termodynamiczne gazów doskonałych

Każdy gaz można określić poprzez podanie jego ciśnienia, temperatury oraz objętości. W rzeczywistości zachodzą różne zmiany tych parametrów, zgodnie jednak z zasadą, że stosunek pV/T musi być stały. Dla przykładu, w przypadku dużych wahań temperatur ciśnienie w oponach samochodu może nieznacznie zmienić się, ponieważ objętość gazu jest stała. Tak więc, wraz ze wzrostem temperatury, wzrośnie także ciśnienie. W termodynamice wyróżnia się kilka typów przemian. Jeśli przemiana odbywa się w warunkach stałej temperatury, nazywaną ją izotermiczną. W praktyce takie przemiany właściwie nie występują. Z przemianą izobaryczną mamy do czynienia, kiedy ciśnienie gazu jest stałe. Wzór stanu gazu w tym przypadku opisuje prawo Charlesa. Trzecim przypadkiem jest przemiana izochoryczna, gdy objętość się nie zmienia. Dodatkowo opisuje się przemianą adiabatyczną, która ma miejsce, gdy nie zachodzi wymiana ciepła pomiędzy układem, a otoczeniem. Czasami przemiana ta nazywa jest także izentropową, gdyż nie zmienia się entropia układu.

Studia nie są opłacalne

Studia są opłacalne czy nie są. Wiele ludzi niestety twierdzi, że nie są opłacalne. A dlaczego? Wielu ludzi przerywało studia, wielu ludzi sobie nie radziło. Wielu ludzi narzeka, że nie może otrzymać danej pracy, mimo że ukończyli studia. Takie osoby właśnie twierdzą, że studia się nie opłacają. No a jak mieć inne zdanie? Skoro studiuje się kilka lat i otrzymuje się odpowiednie wykształcenie i nagle przez kilka lat nie można znaleźć pracy w swoim zawodzie. Takie osoby z pewnością nie będą szczęśliwe jeśli zależało im na czymś innym. Studia nie są też opłacalne, jeśli wyda się na nie dużo pieniędzy, a w rezultacie i tak nie wiele dają. Osób, które ukończyły studia jest naprawdę dużo. I wielu z nich uważa, że nie jest warto studiować. Że studiowanie nie jest opłacalne, jeśli nie możemy po czasie dostać tego o czym marzyliśmy. Nie jest to do końca łatwy temat, bo każdy ma naprawdę inne zdanie. Każdy myśli i uważa coś innego. Warto też wyrobić sobie swoje zdanie a nie ślepo słuchać tego, co mówią inni.

Przepływ burzliwy i liczba Reynoldsa

Jeśli prędkość cieszy wzrośnie wystarczająco, w rurze może wystąpić, zamiast ruchu laminarnego, ruch turbulentny. Wówczas w cieczy występują wiry, które utrudniają znacznie jej ruch. Przykładem ruchu laminarnego oraz burzliwego może być woda płynąca z kranu. Przy niewielkiej prędkości, to jest jeśli kran został otworzony nieznacznie, mamy do czynienia z ruchem laminarnym. Strumień cieczy jest całkiem równy. Jeśli zawór odkręcimy mocniej, zaobserwujemy ruch turbulentny, wówczas strumień staje się niespokojny, nie jest już taki gładki. W przypadku opisywanie cieczy i gazów fizycy posługują się liczbą Reynoldsa, która łączy lepkość dynamiczną cieczy, gęstość, prędkość przepływu oraz średnicę rury. Jeśli Re jest mniejsza od jedynki, mamy do czynienia z przepływem laminarnym. Krytyczna liczba Reynoldsa odpowiada przejściu przepływu laminarnego w burzliwy, zaś w rurach wynosi ona zazwyczaj około 1200. Nie jest to jednak wartość stała, zależy bowiem przede wszystkim od wymiarów rury (średnicy).

Rozchodzenie się ciepła

W przyrodzie ciepło zawsze przechodzi z ciała cieplejszego do zimniejszego, natomiast w ogólności może być ono przenoszone na trzy sposoby: poprzez przewodnictwo, konwekcję oraz promieniowanie. Przewodnictwo to najprostszy przypadek – ciepło przenosi się na styku dwóch ciał o różnych temperaturach, co jest skutkiem różnicy temperatur wewnątrz substancji. Przewodnictwo cieplne jest charakterystyczne dla danego materiału. Ważnym parametrem jest współczynnik przewodzenia, bardzo istotny na przykład w budownictwie, gdzie ocieplenie budynku jest bardzo ważne w przypadku późniejszej eksploatacji. Próżnia charakteryzuje się zerowym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Ciepło unosi się. Łatwo zaobserwować to w domach piętrowych, gdzie często na piętrze jest wyżej niż na parterze. Również w blokach termometr wskazuje wyższą temperaturę na wyższych piętrach, aniżeli przy gruncie. Ostatni sposób rozchodzenia się ciepła to promieniowanie cieplne. W tym wypadku ciepło rozchodzi się bez substancji pośredniczącej.

Rodzaje silników spalinowych

Ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez silników spalinowych. Silnik te napędzane są poprzez spalanie paliwa, co, w porównaniu do silników parowych, ogranicza stratę ciepła. W 1867 roku opracowano pierwsze silniki z zapłonem iskrowym, inaczej niskoprężne. Wśród nich rozróżnia się dwa typy, to jest silniki dwusuwowe i czterosuwowe. Każdy ruch tłoka nazywa się suwem, stąd silnik czterosuwowy charakteryzuje się pracą silnika składająca się z czterech ruchów tłoka. Są to: ssanie, sprężanie, suw pracy (rozprężanie) oraz wydech. W silnikach dwusuwowych pierwszy suw składa się ze ssania i sprężania, drugi zaś z pracy oraz wydechu. Drugim rodzajem silnika jest silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym, czyli inaczej popularny diesel. Nazwa ta pochodzi od twórcy silnika, niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesela. Silnik wysokoprężny powstał w roku 1987 i w jego przypadku nie ma świec zapłonowych, w zamian zaś niezbędne jest urządzenie do wtrysku paliwa. Silnik wysokoprężne charakteryzują się niższym spalaniem.

Studia są potrzebne

Tak, studia są potrzebne, jeśli chcemy pracować w zawodzie, który im wymaga, np. praca w banku. Studia są potrzebne jeśli zależy nam na wyższym wykształceniu. Studia są potrzebne, ponieważ dają dużo możliwości. Wiele można osiągnąć poprzez studiowanie. Wszystko zależy od nas. Czy warto? Na pewno. Studia są potrzebne. Ułatwiają czasem wiele. Lepiej wygląda jeśli osoba ma wyższe wykształcenie, a nie tylko np. liceum. Studia często są potrzebne w pracy. Nie wszędzie idzie się dostać bez studiów. Pracodawcy mają różne wymagania. Wszystko się teraz zmienia. Czasem nie będzie wystarczyło tylko to, że coś wiemy i na czymś się znamy. Ważne są jak to się mówi „papierki”. To co na papierze jest ważne. Studia są w życiu potrzebne. Każdy może na nie pójść, co też jest dodatkowym ułatwieniem. Dlatego warto z tego korzystać. Warto korzystać z możliwości jakie są nam dawane. Jeśli studia nie przydają nam się teraz, może się okazać, że potrzebne nam będą za kilka lat. Łatwiej jest dostać pracę, mają wyższe wykształcenie. Jesteśmy lepiej oceniani. Dlatego studia są tak potrzebne.

Przepływ laminarny cieczy

Ruch cieczy opisuje prawo Bernoulliego, które jednak odnosi się do cieczy doskonałej, czyli takiej, w której nie występuje tarcie. W rzeczywistości jednak takie ciecze nie istnieją. Jednak są takie przepływy, gdzie istnieje tarcie wewnętrzne, ale nie występują zawirowania i są to tak zwane przepływy laminarne, zwane inaczej uwarstwionymi. Takiego rodzaju przepływ jest jednakowoż możliwy tym w przypadku małych prędkości. Wówczas cząsteczki, które stykają się z powierzchnią rury, przez którą przepływa ciecz, przylegają do niej. Im dalej od ścianek, tym ciesz osiąga większą prędkość. Tak więc można wyróżnić w cieszy przesuwające się względem siebie warstwy, które jednocześnie nie mieszają się ze sobą. Przeciwieństwem laminarnego przepływu cieczy jest przepływ turbulentny. Granica pomiędzy tymi przepływami zależy między innymi od wielkości przeszkód na drodze, lepkości cieczy oraz gęstości cieczy. Odwrotnością lepkości dynamicznej jest płynność. Fizycy wyróżniają także lepkość kinematyczną.

Kierunek studiów

Jaki kierunek studiów wybrać? Decyzja należy tylko do nas. Decyzja należy też od tego, co nas interesuje, co lubimy i co chcemy robić w przyszłości. Nie należy wybierać takiego kierunku, którego nie lubimy. Kierunku, którego nie znamy. Kierunku, który będzie sprawiał nam problem. Lub kierunku, który nie będzie opłacalny. Wybranie odpowiedniego kierunku to jedna z najważniejszych rzeczy. Wszystko zależne jest od nas, ale mimo wszystko nie warto wybierać w ciemno. Nie łatwo też wybierać kierunku tylko dlatego, że jest opłacalny. Studiowanie czegoś, co nie sprawi nam przyjemności nie będzie dobre. Będzie dla nas problemem i będzie nam ciążyło. Nie można też wybierać kierunku, ponieważ wybierają się na niego nasi znajomi. Kierunek studiów musi być wybrany przez nas. Musimy wiedzieć, że to my będziemy musieli przez to przejść i tylko my powinniśmy o tym decydować. Nawet rodzice nie powinni mieć wpływy na ten wybór. Nie studiujemy dla nich, tylko dla siebie. Nie można spełniać ambicji rodziców i robić to, czego robić nie chcemy.

Studia dla każdego

W studiowaniu nie ma ograniczeń. Studiować może każdy. Studiować ma prawo każdy. Trzeba tylko spełniać odpowiednie warunki, czyli np. zdać maturę. Obojętnie ile ma się lat. Studiować może każdy. Nikt nie musi się ograniczać. Nikt nie zabroni nam studiować. Każdy ma prawo się uczyć i dokształcać. Studiowanie jest dla każdego. I dla młodszych i dla starszych. Jeśli spełniamy wszystkie warunki to nic nie stoi nam na drodze, aby spróbować. Spróbować przecież można zawsze. I nikt nie ma prawa ingerować w naszą decyzję. To, że za studiowanie zabierają się starsze osoby wcale nie jest śmieszne. Każdy ma prawo zdobywać wykształcenie na jakie ma ochotę. Są osoby, którym wystarczy wykształcenie gimnazjalne i są osoby, które chcą studiować całe życie, bo po prostu im się to podoba. Bo po prostu takie mają cele w życiu. Studiować może każdy i nie warto stawiać sobie żadnych barier. Wszystko jest dla ludzi. Nie ograniczajmy się. Jeśli chcemy zdobywać wiedzę, zdobywajmy ją. Jest to bardzo proste i przyjemne.

Energia kinetyczna ciała

Aby wprowadzić ciało w ruch, czyli zwiększyć jego prędkość, należy wykonywać pewną pracę. Każde ciało będące w ruchu posiada pewną ilość energii kinetycznej, którą definiuje się jako zdolność ciała do wykonywania pracy. Energie kinetyczna jest wprost proporcjonalna do masy oraz kwadratu prędkości ciała. W przypadku zmiany prędkości ciała ma miejsce również zmiana energii kinetycznej: we wzorze kwadrat prędkości zastępuje kwadrat różnicy prędkości ciała. W dziewiętnastym wieku skonstruowano zasadę zachowania energii w układzie. Robert Mayer stwierdził, że nie ma możliwości, by energia nagle pojawiła się albo zniknęła. Może ona jedynie zmienić swoją postać, czyli zostać przekształcona. W izolowanym układzie zamkniętym całkowita energia jest stała. W przypadkach praktycznych tarcie często powoduje zamianę energii w energię cieplną. Ciało, które spada swobodnie, przekształca energię potencjalną w energię kinetyczną. W rzeczywistości ciało takie byłoby hamowane przez opory powietrza. W wyidealizowanym układzie ciało po odbiciu od ziemi mogłoby wrócić na tę samą wysokość.

Szukaj
Nauka języków
    Dziś już bardzo duża część dzieci w wieku przedszkolnym podejmuje naukę języków obcych. Dominuje oczywiście język angielski. Jak to zwykle bywa, zdania na temat zasadności tak wczesnej edukacji językowej są podzielone. Zwolennicy nauczania języków obcych sugerują, iż umysł tak małych dzieci jest bardzo chłonny a zapoznawanie z językiem obcym w formie zabawy i osłuchania, będzie procentował w przyszłości łatwiejszym przyswajaniem języków obcych. Przeciwnicy z kolei uważają zapisywanie małych dzieci na zajęcia z języka obcego za snobizm i stratę pieniędzy. Co do jednego jednak nie może być wątpliwości. W dzisiejszych czasach, gdy granice są otwarte, turystyka zagraniczna oraz praca za granicą stały się tak powszechne, osoby nie znające przynajmniej jednego języka obcego mogą czuć się gorsze. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością nauki, zwłaszcza języka angielskiego jest Internet. To tu można znaleźć wszelkie potrzebne informacje, wiele z niech jednak jest w języku angielskim. Coraz bardziej powszechna, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest nauka języków obcych za pośrednictwem Internetu. Można w ten sposób nie tylko uczyć się w dowolnym czasie i tempie dostosowanym do własnych możliwości, ale również nawiązywać kontakty z rodzimymi użytkownikami danego języka. Posługiwanie się językiem obcym to jednak nie tylko nauka słówek i gramatyki. To przede wszystkim przełamanie oporów, strachu i nieśmiałości. Początkowo nie jest to łatwe, bowiem wydaje się, że ktoś nas nie zrozumie, albo że samemu nie zrozumie się tego, co ktoś mówi. Strach przed ośmieszeniem się też utrudnia rozpoczęcie rozmowy. Dlatego tak ważne jest w nauce języka obcego mówienie, rozmawianie. Najlepiej jeśli rozmawia się z osobą, którą się widzi. Rozmowa w języku obcym przez telefon, sprawiać może niejednokrotnie trudności nawet osobom biegle władającym danym językiem. Nieważne więc w jakim wieku zaczyna się człowiek uczyć. Ważne natomiast, aby chciał się nauczyć dla siebie.