Archiwum miesiąca Czerwiec, 2013

Jak zdać egzamin językowy?

11Wiele osób ucząc się języka obcego stawia przed sobą konkretny cel zdania egzaminu językowego. Jest to dobry czynnik motywujący, a ponadto pozwala udowodnić swoje umiejętności lingwistyczne na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Jak jednak przygotować się do egzaminu, tak, by zdać go na zadowalającym poziomie już za pierwszym razem? Przede wszystkim warto rozwiązywać egzaminy próbne, tak by dobrze zapoznać się z rodzajami zadań i stawianymi przed zdającym wymaganiami. Warto też zapisać się na specjalny kurs w szkole językowej, przygotowujący specjalnie do danego, wybranego przez nas egzaminu.

Zwykle częścią egzaminu językowego jest część ustna. Aby wypaść na niej jak najlepiej należy zachować pozytywne nastawienie i być komunikatywnym oraz mówić na temat, pamiętając o gramatyce i wymowie. Dobrze też, jeśli użyjemy słownictwa, które jest powiązane z kwestią, którą omawiamy. Pozytywne wrażenie na egzaminatorze wywrze także użycie idiomów. I najważniejsze na koniec: zapanujmy nad stresem, ponieważ potrafi on pokrzyżować każde przedsięwzięcie.

Kursy językowe audio

W dzisiejszych zabieganych czasach coraz trudniej nam znaleźć czas na coś poza pracą i innymi obowiązkami. Dlatego też szczególnym wyzwaniem staje się samorozwój, w tym nauka języków obcych. Jednakże istnieje proste rozwiązanie takiego stanu rzeczy – kursy językowe w formie audio. Pozwalają one na uczenie się języka nawet wówczas, gdy musimy wykonywać inne czynności. Możemy więc uczyć się jednocześnie sprzątając, ćwicząc czy też dojeżdżając do pracy. Ponadto, kursy językowej w tej formie mają potężną zaletę – pozwalają "osłuchać" się z językiem i perfekcyjnie poznać wymowę. Nie możemy jednak zapomnieć o choćby minimalnym uzupełnieniu tej formy nauki przez inne metody, które pozwolą nam przyswoić pisownię i gramatykę. Aby się bardziej zmotywować do samodzielnej nauki języka obcego, warto postawić przed sobą konkretny cel, taki jak np. zdanie egzaminu na certyfikat językowy lub też nagrodę, którą mogą być wakacje w kraju, w którym ludzie posługują się właśnie tym językiem, który usiłujemy opanować.

Szukaj
Nauka języków
    Dziś już bardzo duża część dzieci w wieku przedszkolnym podejmuje naukę języków obcych. Dominuje oczywiście język angielski. Jak to zwykle bywa, zdania na temat zasadności tak wczesnej edukacji językowej są podzielone. Zwolennicy nauczania języków obcych sugerują, iż umysł tak małych dzieci jest bardzo chłonny a zapoznawanie z językiem obcym w formie zabawy i osłuchania, będzie procentował w przyszłości łatwiejszym przyswajaniem języków obcych. Przeciwnicy z kolei uważają zapisywanie małych dzieci na zajęcia z języka obcego za snobizm i stratę pieniędzy. Co do jednego jednak nie może być wątpliwości. W dzisiejszych czasach, gdy granice są otwarte, turystyka zagraniczna oraz praca za granicą stały się tak powszechne, osoby nie znające przynajmniej jednego języka obcego mogą czuć się gorsze. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością nauki, zwłaszcza języka angielskiego jest Internet. To tu można znaleźć wszelkie potrzebne informacje, wiele z niech jednak jest w języku angielskim. Coraz bardziej powszechna, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest nauka języków obcych za pośrednictwem Internetu. Można w ten sposób nie tylko uczyć się w dowolnym czasie i tempie dostosowanym do własnych możliwości, ale również nawiązywać kontakty z rodzimymi użytkownikami danego języka. Posługiwanie się językiem obcym to jednak nie tylko nauka słówek i gramatyki. To przede wszystkim przełamanie oporów, strachu i nieśmiałości. Początkowo nie jest to łatwe, bowiem wydaje się, że ktoś nas nie zrozumie, albo że samemu nie zrozumie się tego, co ktoś mówi. Strach przed ośmieszeniem się też utrudnia rozpoczęcie rozmowy. Dlatego tak ważne jest w nauce języka obcego mówienie, rozmawianie. Najlepiej jeśli rozmawia się z osobą, którą się widzi. Rozmowa w języku obcym przez telefon, sprawiać może niejednokrotnie trudności nawet osobom biegle władającym danym językiem. Nieważne więc w jakim wieku zaczyna się człowiek uczyć. Ważne natomiast, aby chciał się nauczyć dla siebie.