Archiwum miesiąca Marzec, 2013

Dlaczego nauka języków obcych jest tak ważna?

1192915_high_school_studentsZnajomość języka obcego, zwłaszcza angielskiego ma ogromne znaczenie, nie tylko w codziennym życiu, ale także w tym zawodowym. Używamy języka, by poinformować ludzi wokół nas, o tym co czujemy, czego pragniemy, a także staramy się zrozumieć świat. W skutecznym komunikowaniu się ważne są nie tylko gesty czy brzmienie i ton głosu, ale także język za pomocą którego porozumiewamy się, a bez którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć innej osoby. Dlatego tak ważna jest nauka języka obcego.
Język obcy przydany jest podczas spotkań towarzyskich czy biznesowych. Niekiedy staje się konieczny, gdy staramy się o pracę na określone stanowisko. Może zdarzyć się tak, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w języku obcym, zatem warto poświęcić trochę czasu na naukę języka obcego. Jego znajomość być może zadecyduje o tym czy dostaniesz wymarzoną pracę.
Jeśli jesteś amatorem dalekich podróży czy wypraw, znajomość języka obcego może się okazać nieodzowna, zwłaszcza angielskiego, który stał się językiem na tyle uniwersalnym, że przy jego minimalnej znajomości będziesz w stanie dogadać się w każdym niemal zakątku świata.
Dziś, znajomość angielskiego stała się już koniecznością, a nie jedynie „dodatkową umiejętnością”.

Szukaj
Nauka języków
    Dziś już bardzo duża część dzieci w wieku przedszkolnym podejmuje naukę języków obcych. Dominuje oczywiście język angielski. Jak to zwykle bywa, zdania na temat zasadności tak wczesnej edukacji językowej są podzielone. Zwolennicy nauczania języków obcych sugerują, iż umysł tak małych dzieci jest bardzo chłonny a zapoznawanie z językiem obcym w formie zabawy i osłuchania, będzie procentował w przyszłości łatwiejszym przyswajaniem języków obcych. Przeciwnicy z kolei uważają zapisywanie małych dzieci na zajęcia z języka obcego za snobizm i stratę pieniędzy. Co do jednego jednak nie może być wątpliwości. W dzisiejszych czasach, gdy granice są otwarte, turystyka zagraniczna oraz praca za granicą stały się tak powszechne, osoby nie znające przynajmniej jednego języka obcego mogą czuć się gorsze. Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością nauki, zwłaszcza języka angielskiego jest Internet. To tu można znaleźć wszelkie potrzebne informacje, wiele z niech jednak jest w języku angielskim. Coraz bardziej powszechna, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest nauka języków obcych za pośrednictwem Internetu. Można w ten sposób nie tylko uczyć się w dowolnym czasie i tempie dostosowanym do własnych możliwości, ale również nawiązywać kontakty z rodzimymi użytkownikami danego języka. Posługiwanie się językiem obcym to jednak nie tylko nauka słówek i gramatyki. To przede wszystkim przełamanie oporów, strachu i nieśmiałości. Początkowo nie jest to łatwe, bowiem wydaje się, że ktoś nas nie zrozumie, albo że samemu nie zrozumie się tego, co ktoś mówi. Strach przed ośmieszeniem się też utrudnia rozpoczęcie rozmowy. Dlatego tak ważne jest w nauce języka obcego mówienie, rozmawianie. Najlepiej jeśli rozmawia się z osobą, którą się widzi. Rozmowa w języku obcym przez telefon, sprawiać może niejednokrotnie trudności nawet osobom biegle władającym danym językiem. Nieważne więc w jakim wieku zaczyna się człowiek uczyć. Ważne natomiast, aby chciał się nauczyć dla siebie.